OICD

Ieder jaar kiest Paradigmum een goodwill-project. Een maatschappelijk verantwoord initiatief, dat enige ondersteuning op het gebied van marketing en/of communicatie goed kan gebruiken. Vorig jaar was het de beurt aan het Oorlogs Informatie Centrum Drenthe. En op onderdelen ook de zusterorganisatie het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.

De Tweede Wereldoorlog heeft diepe sporen nagelaten in Drenthe. De aandacht gaat daarbij – terecht – uit naar Kamp Westerbork. Maar er is zoveel meer dat het weten en niet vergeten waard is. Dit aparte onderdeel van het Drents Archief moest daarom extra onder de aandacht worden gebracht. Al was het alleen maar omdat een aantal indrukwekkende overleveringen op film beschikbaar kwamen. Oral History, omdat de mensen die het toen meemaakten nu nog leven.

Media

  • huisstijl
  • website
  • tekst
  • fotografie
  • DTP